mijndieren.eu

De toepassing mijndieren.eu is een communicatiekanaal tussen een dierenartsenpraktijk en haar klanten, de diereneigenaars. mijndieren.eu zorgt voor een betere contact tussen de twee partijen, vermindert het administratieve werk in de praktijk en kan nieuwe inkomsten genereren.

Met de mijndieren.eu-module in Fuga kan de dierenarts:

  • De mijndieren.eu-gebruikers onder de praktijk beheren
  • Berichten plaatsen en beheren
  • Gebruikers uitnodigen voor mijndieren.eu en rapporten opmaken van zowel bestaande als nieuwe mijndieren.eu-gebruikers

Diereneigenaars kunnen de app raadplegen op een PC, tablet of smartphone, en kunnen:

  • Online afspraken maken
  • Het medische dossier van hun huisdier (gedeeltelijk) bekijken
  • De gegevens van hun huisdier bekijken en aanpassen
  • De stand van hun klantenkaart opvolgen
  • Bekijken wanneer ze opnieuw langs moeten komen voor een vaccinatie of een andere behandeling
  • Op de hoogte gehouden worden van infosessies georganiseerd door de dierenarts
  • Op de hoogte gehouden worden van promoties

Als praktijk kan jij een specifieke doelgroep van je cliënteel berichten sturen van informatieve, commerciële, medische of andere aard.

De hoofdpagina van mijndieren.eu doet bovendien dienst als zoekpagina voor wie een dierenarts zoekt. Op deze pagina staan de praktijken vermeld die Fuga en/of mijndieren.eu gebruiken, zodat jouw praktijk meer zichtbaar en vindbaar wordt op het internet.

mijndieren.eu wordt als extra module binnen de Practice Managament System (PMS) Fuga aangeboden, wat wilt zeggen dat Fuga automatisch gegevens overneemt van mijndieren.eu en vice versa.