Agenda

Agenda

De agenda is voor dierenartsen overal toegankelijk en steeds up-to-date. Ook kan de agenda geëxporteerd worden naar iCal, iCloud, Outlook en Google Calendar.

Klanten

Klanten & patiënten

In Fuga krijg je een overzicht van alle klanten en patiënten, inclusief historiek en taalvoorkeur.

Consultaties

Consultaties

Fuga onthoudt alle gegevens rond consultaties, verkopen en communicaties, zodat dubbel werk vermeden wordt.

Stock

Stock

Fuga heeft een volledig geautomatiseerd stockbeheer, inclusief interfaces met een groot aantal groothandels.

Boekhouding

Boekhouding

Fuga toont een handig overzicht van onbetaalde facturen en ontvangstbewijzen, laatbetalers en openstaande rekeningen.

Docu center

Docu center

Op verschillende niveaus kan je allerhande documenten toevoegen en laboverslagen worden automatisch gekoppeld aan de juiste consultatie.

Vaccinatierappel

Vaccinatierappels

Via de geautomatiseerde vaccinatie- of andere rappels kan je je klanten laten weten wanneer het tijd is om opnieuw langs te komen.

Antibioticaregistratie

Antibioticaregistratie

In Fuga kan je eenvoudig je antibiotica registreren, bijhouden en rechtstreeks doorsturen naar Sanitel-Med, AB Register en MediRund.

Analyse

Analyse

Fuga houdt statistieken, rapporten en grafieken bij, zodat je alle aspecten van je praktijk kan analyseren wanneer het jou uitkomt.

Extra modules

Symphony

Symphony

Symphony is een systeem dat resultaten van verschillende digitale toestellen (digitale radiografie, echografie, CT, laboresultaten, etc.) in je praktijk verzamelt en in een standaard formaat overhandigt aan Fuga. Je hoeft het dossier van de patiënt slechts éénmaal aan te maken en de resultaten worden automatisch in het juiste dossier geplaatst.

mFuga

mFuga

Met mFuga2 levert Sonetas een herwerkte versie van het oorspronkelijke mFuga. mFuga2 is een mobiele en online versie van Fuga, waarmee de dierenarts data kan ingeven in bij consultaties en verkopen op verplaatsing. Met je smartphone of tablet kan je met mFuga2 snel de agenda raadplegen, consultaties invoeren, klanten en dieren bekijken, wijzigen en toevoegen.

Boekhoudexport

Boekhoudexport

Een eenmanszaak kan de boekhouding volledig binnen Fuga doen: btw-aangifte, lijst van btw-plichtige afnemers, grootboekrekening, etc. Voor vennootschappen kunnen we de nodige gegevens exporteren naar het boekhoudpakket van jouw keuze.

mijndieren.eu

De toepassing mijndieren.eu is een communicatiekanaal tussen je praktijk en de diereneigenaars, dat enerzijds het contact met je klanten verbetert en anderzijds het administratieve werk in je praktijk vermindert.

Wanneer een diereneigenaar de app raadpleegt op zijn PC, tablet of smartphone, dan kan hij/zij:

  • Het dossier van zijn/haar huisdier bekijken en in beperkte mate beheren
  • Producten bestellen die hij/zij al eerder kocht
  • Online afspraken maken
  • Zijn/haar klantenkaart bekijken
  • Automatisch vaccinatie- en productrappels ontvangen

De hoofdpagina van mijndieren.eu doet bovendien dienst als zoekpagina voor wie een dierenarts zoekt.