Agenda

Agenda

De agenda is voor dierenartsen overal toegankelijk en steeds up-to-date. Ook kan de agenda geëxporteerd worden naar iCal, iCloud, Outlook en Google Calendar.

Klanten

Klanten & patiënten

In Fuga krijg je een overzicht van alle klanten en patiënten, inclusief historiek en taalvoorkeur.

Klanteninteracties

In Fuga kan je verschillende soorten interacties met een klant inbrengen: een consultatie, een verkoop en een communicatie.

Stock

Stock

Fuga heeft een volledig geautomatiseerd stockbeheer, inclusief interfaces met een groot aantal groothandels.

Boekhouding

Boekhouding

Fuga toont een handig overzicht van onbetaalde facturen en ontvangstbewijzen, laatbetalers en openstaande rekeningen.

Docu center

Docu center

Op verschillende niveaus kan je allerhande documenten toevoegen en laboverslagen worden automatisch gekoppeld aan de juiste consultatie.

Vaccinatierappel

Vaccinatierappels

Via de geautomatiseerde vaccinatie- of andere rappels kan je je klanten laten weten wanneer het tijd is om opnieuw langs te komen.

Antibioticaregistratie

Antibioticaregistratie

In Fuga kan je eenvoudig je antibiotica registreren, bijhouden en rechtstreeks doorsturen naar Sanitel-Med, AB Register en MediRund.

Analyse

Analyse

Fuga houdt statistieken, rapporten en grafieken bij, zodat je alle aspecten van je praktijk kan analyseren wanneer het jou uitkomt.

Extra modules

mijndieren.eu

De toepassing mijndieren.eu is een communicatiekanaal tussen je praktijk en de diereneigenaars, dat enerzijds het contact met je klanten verbetert en anderzijds het administratieve werk in je praktijk vermindert.

Wanneer een diereneigenaar de app raadpleegt op zijn PC, tablet of smartphone, dan kan hij/zij:

  • Het dossier van zijn/haar huisdier bekijken en in beperkte mate beheren
  • Producten bestellen die hij/zij al eerder kocht
  • Online afspraken maken
  • Zijn/haar klantenkaart bekijken
  • Automatisch vaccinatie- en productrappels ontvangen

De hoofdpagina van mijndieren.eu doet bovendien dienst als zoekpagina voor wie een dierenarts zoekt.

Symphony

Symphony

Symphony is een systeem dat resultaten van verschillende digitale toestellen (digitale radiografie, echografie, CT, laboresultaten, etc.) in je praktijk verzamelt en in een standaard formaat overhandigt aan Fuga. Je hoeft het dossier van de patiënt slechts éénmaal aan te maken en de resultaten worden automatisch in het juiste dossier geplaatst.

Symphony Imaging Pro

Symphony Imaging Pro

Symphony Imaging Pro is een uitbreiding van onze module Symphony met extra beeldverwerkingsmogelijkheden. Hiermee kan je al je beelddata in originieel DICOM-formaat bewaren en bewerken. De module ondersteunt daarnaast DICOM-werklijsten en er is een integratie met DICOM-viewer medDream.

Boekhoudexport

Boekhoudexport

Een eenmanszaak kan de boekhouding volledig binnen Fuga doen: btw-aangifte, lijst van btw-plichtige afnemers, grootboekrekening, etc. Voor vennootschappen kunnen we de nodige gegevens exporteren naar het boekhoudpakket van jouw keuze.

Concerto

Concerto

Concerto is een systeem binnen Fuga waarmee je als overkoepelende organisatie, groep of keten je praktijken gezamenlijk kan beheren. Hierbij is het mogelijk om producten, handelingen, protocols, templates en zorgplannen aan te maken en te beheren. Op deze manier kan je in de verschillende databases standaardiseringen doorvoeren.