Agenda

Bij het maken van een afspraak kan je de klant en patiënt rechtstreeks uit je database selecteren, zodat de gegevens worden overgenomen. Via de applicatie mijndieren.eu kan je je klanten online afspraken laten maken op momenten die jou uitkomen. Deze online afspraken komen rechtstreeks in je Fuga-agenda terecht. Vervolgens is het mogelijk om de klanten die een afspraak hebben geboekt te verwittigen via sms of e-mail op een bepaald tijdstip. Ook terugkerende afspraken (zoals een wekelijkse interne vergadering) kunnen eenvoudig aangemaakt of verwijderd worden.

Met de medewerkerslabels en consultatieruimtelabels in Fuga kan je bepaalde medewerkers of consultatieruimtes een status geven. Zo kan je bijvoorbeeld aanduiden dat er elke woensdagmiddag in de maand april geopereerd wordt in consultatieruimte 2.

De agenda kan je aanpassen aan je eigen voorkeuren en behoeften: je kan bijvoorbeeld de agenda compact maken, of net heel uitgebreid. Daarnaast is de agenda raadpleegbaar in verschillende perspectieven: dag- of weekoverzicht, alle medewerkers van de praktijk of de verschillende consultatieruimtes in één view.

Door het online karakter is de agenda voor alle gebruikers overal toegankelijk en steeds up-to-date. Ook kan de agenda gesynchroniseerd worden met iCal, iCloud, Outlook en Google Calendar.