Symphony

Symphony is een systeem (hardware + software + service) dat resultaten van verschillende digitale toestellen (analysetoestellen, digitale radiografie, echografie, CT, etc.) in je praktijk verzamelt en in een standaard formaat overhandigt aan een Practice Management System (PMS), zoals Fuga. De resultaten worden automatisch in het juiste dossier geplaatst. Op die manier vermindert Symphony je werklast en vind je achteraf gemakkelijk alle resultaten in het historische overzicht van de patiënt.

Om dit te verwezenlijken spreekt Symphony de dialecten van de verschillende analysetoestellen en giet deze vervolgens in de standaard xml-taal voor laboresultaten die gespecificeerd wordt door vetxml.org.

De hardware van Symphony is een Raspberry Pi met een SD-kaart, waardoor de hardware zeer robuust en uitbreidbaar is. Symphony draait Raspian en de toepassing zelf is geschreven in Java. Bovendien kan Symphony vanop afstand geconfigureerd en gemonitord worden zodat eventuele problemen snel opgevolgd kunnen worden.

Symphony heeft een interface met de onderstaande instrumenten. Naast deze specifieke toestellen kan Symphony connectie maken met elk toestel dat DICOM- of andere beelden op het netwerk kan plaatsen. Op vraag van de klant kunnen we ook steeds nieuwe instrumenten toevoegen.

  • Abaxis HM-5, VS-2
  • IDEXX IVLS
  • Medonic CA620 530
  • Meletschloesing M Scan II, MS4S
  • Mindray BC-2800, BC-5000
  • Spotchem EZ SP4430, EL SE1520