Klanten

In Fuga krijg je een overzicht van alle klanten en patiënten, inclusief hun historisch en financieel overzicht. In de klantenfiche kan je onder andere alle betaalde en onbetaalde facturen, kredietnota’s, betalingsherinneringen, vroegere betalingen en details over de klantenkaart terugvinden. Je kan klanten aanmaken die meerdere personen en adressen omvatten, en hen een onbeperkt aantal dieren toewijzen. Bij klanten en patiënten kan je bovendien allerlei voorkeuren aanduiden, zoals de taalvoorkeur voor correspondentie en standaard kortingen op erelonen en verkopen.

Klanten en patiënten vind je snel terug via de zoekfunctie in Fuga. Met de geavanceerde zoekfunctie kan je daarnaast zoeken aan de hand van specifieke criteria. Zo kan je bijvoorbeeld alle klanten opzoeken die een hond bezitten ouder dan 8 jaar, om hen per mail of per post in te lichten over het preventieplan voor oudere honden. Op die manier kan je ook nieuwsbrieven maken en versturen naar een bepaalde doelgroep uit je klantenbestand.

Heel wat documenten (contract, foto, analyse, etc.) kunnen gekoppeld worden aan een klant of patiënt, meestal weergegeven door een thumbnail-preview. Verder kan je verschillende formaten van etiketten van klanten en patiënten aanmaken.